Skip to content Skip to navigation

Elektroninis dienynas

Pateikta: 2017-12-04 22:43 (atnaujinta: 2017-12-08 16:17)

Mūsų mokyklos el. dienyno adresas (mokiniams ir jų tėveliams) 

Visų mokinių pradiniai slaptažodžiai tokie patys kaip ir mokinio kodas. Slaptažodžiai tėveliui ar mamytei papildomi atitinkamai "t" arba "m" raide pabaigoje, t. y. tėvelio slaptažodis - tas pats mokinio kodas, papildytas raide "t" pabaigoje (kabutės nerašomos), mamytės slaptažodis - tas pats mokinio kodas, papildytas didžiaja raide "m' pabaigoje (kabutės nerašomos).

Pavyzdžiui, jei mokinio kodas yra 1234, tai prisijungimo vardas tiek mokiniui, tiek ir jo tėveliams į šio mokinio dienyną yra vienodas: 1234 

Pradinis slaptažodis mokiniui yra: 1234

Pradinis slaptažodis jo Mamytei yra: 1234m

Pradinis slaptažodis jo Tėveliui yra: 1234t

Meniu "nustatymai" pasikeiskite pradinį slaptažodį. Atkreipkite dėmesį, kad slaptažodį rašant turi reikšmės didžiosios ar mažosios raidės.

 Prisijungimo aprašas mokiniams ir jų tėvams

kilus klausimams rašyti pavaduotojai ugdymui Danutei Černienei

 

kiti informaciniai failai:

 Pasiekimų grafikas  

 Veiklos stebėjimas

 Automatiniai pranešimai tėvams apie lankomumą įvertinimus ir elgesį 

 Informacija pamiršus slaptažodį 

 Tėvų ir mokinių sutikimai

 Veritus nuotolinis mokymas aprašymas mokiniams ir tėvams 

 Informacija ir pateisinimai

 Pasiekimų peržiūra 

 Ką daryti jei nepavyksta prisijungti prie elektroninio dienyno