Skip to content Skip to navigation

Savivaldos institucijos

Pateikta: 2010-02-26 07:56 (atnaujinta: 2022-09-22 12:24)

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (globėjų) ir  mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Tarybos kadencija – dveji metai.

·         Irena Navasaitienė – tarybos  pirmininkė, choreografijos skyriaus tėvų atstovė. 

·         Rūta Šulskienė – tarybos pirmininko pavaduotoja, dailės skyriaus mokytojų atstovė. 

·         Visvaldas Stirblys – tarybos sekretorius, muzikos skyriaus mokytojų atstovas.

Nariai:

·         Dominykas Bertašius – muzikos skyriaus mokinių atstovas,

·         Motiejus Rimkus – dailės skyriaus mokinių atstovas,

·         Urtė Navasaitytė – choreografijos skyriaus mokinių atstovas,

·         Vaida Rimkienė – muzikos skyriaus tėvų atstovė,

·         Renata Rimkienė – dailės skyriaus tėvų atstovė,

·         Simona Kutkevičienė– choreografijos skyriaus mokytojų atstovė.

 

    Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų  profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklos mokytojai ir koncertmeisteriai.

    Metodinis būrelis – vieneriems metams sudaroma savivaldos institucija atskirų dalykų metodinei veiklai organizuoti.