Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2010-02-26 11:55 (atnaujinta: 2022-07-14 08:44)

Informacija apie darbo užmokestį

2022 m. II ketvirtis

Pareigo   s Darbuotojų skaičius

2021  m.
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Darbuotojų skaičius

2022 m.

2022m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Direktorius

1

-

1

-

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

-

1

-

Mokytojas

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

3

1190

2

1230

Vyr. mokytojas

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

17

1154

16

1308

Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

16

1375

16

1433

Mokytojas ekspertas

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

5

1305

6

1555

Ūkio dalies vedėjas

1

-

1

-

Vyriausiasis buhalteris

1

-

1

-

Bibliotekininkas

1

-

1

-

Buhalteris

1

-

1

-

Raštinės vedėja

1

-

1

-

Kompiuterių sistemų inžinierius

1 - 1 -

Muzikos instrumentų derintojas

1

-

1

-

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, budėtojas-rūbininkas, pastatų priežiūros darbininkas)

7

MMA

7

MMA