Skip to content Skip to navigation

Nuostatai, tvarkos, taisyklės

Pateikta: 2010-02-26 11:52 (atnaujinta: 2021-09-08 15:08)

ĮSAKYMAS "DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS MOKYKLOJE ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI VIEŠUS IR PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO IR  ATSAKINGO ASMENS VYKDANČIO ĮSTATYMO LAIKYMOSI VIDAUS KONTROLĘ IR PRIEŽIŪRĄ  SKYRIMO PATVIRTINIMO"

Kretingos meno mokyklos nuostatai  

Kretingos meno mokyklos bendruomenės etikos normos

Kretingos meno mokyklos darbo tvarkos taisyklės

2021-2025 m. strateginis planas

Kretingos meno mokyklos mokinio elgesio taisyklės

Ugdymo tvarka Kretingos meno mokykloje

Mokinių pasiekimų vertinimo, atsiskaitymo baigiant programą tvarka

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Kretingos meno mokyklos mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

tvarkos aprašo priedai:  nr.1 nr2 nr3 nr4