Skip to content Skip to navigation

Veiklos sritys

Pateikta: 2010-02-26 11:54 (atnaujinta: 2014-03-18 16:53)

1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

2.1.     pagrindinė veiklos rūšis - kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.2.   kitos švietimo veiklos rūšys:

2.2.1.  kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

2.2.2.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

3.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1.  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas 68.20;

3.2.  kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.