Skip to content Skip to navigation

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PIRMAS KLASES 2016-2017 MOKSLO METAMS

Pateikta: 2016-06-09 16:44 (atnaujinta: 2016-11-21 09:27)

2016 m. birželio 9 d. Nr. (7.1.)-M1-27

Kretinga

Vadovaudamasis priėmimo į Kretingos meno ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklas tvarkos aprašo 15 punktu,

p r i i m u nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos mokinius:

Į fortepijono klasę:

1. Abelkytę Emą 2. Ašmontaitę Emą 3. Grigalauską Emilį 4. Juodytę Saulę 5. Lesutytę Sofiją 6. Liebutę Danielę 7. Metelicą Meirą 8. Mikaločiūtę Emiliją 9. Pareigytę Augustę 10. Pilipavičiūtę Pauliną 11. Rasimavičių Daną 12. Šeputytę Gustę 13. Vilčinskaitę Samantą 14. Zubernį Mantą

Į smuiko klasę: 1. Dulcaitę Neringą 2. Milašę Urtę 3. Narkų Martyną 4. Padvaiskaitę Liepą 5. Verbaitę Gabiją 6. Vičiūtę Gabrielę 7. Vizbarą Ambraziejų  

Į klarneto klasę: 1. Dubinską Julių 2. Stevens Gabriel Į fleitos klasę: 1. Gedžiūtę Liepą 2. Viskontę Barborą

Į mušamųjų instrumentų klasę: 1. Bružą Beną 2. Markauską Jokūbą 3. Smilingį Tajų

Į chorinio dainavimo klasę: 1. Kiesutę Saulę 2. Litvinaitę Viktoriją 3. Momgaudytę Andrėją 4. Putkalytę Elzę 5. Riaubaitę Rugilę 6. Rusytę Austėją

Į akordeono klasę: 1. Pauliukonį Karolį 2. Stanaitį Klaudijų 3. Zobernį Edviną

Į choreografijos klasę: 1. Augustauskaitę Viktoriją 2. Beržanskytę Viltę 3. Brazdžiūtę Smiltę 4. Gedžiūtę Aistę 5. Lenkauskaitę Smiltę 6. Stanislauskaitę Medą 7. Zybartaitę Adrianą

Į pradinę dailės klasę: 1. Armalytę Saulę 2. Bumblytę Ievą 3. Drungilaitę Viltę 4. Lukauską Domą 5. Maštaraitę Miglę 6. Medutę Aleksandrą 7. Milašiūtę Korneliją 8. Noreikaitę Jogailę 9. Rusteiką Jokūbą 10. Staponaitę Arūnę 11. Šidlauskaitę Eleonorą 12. Tarikaitę Arnetą 13. Vaičiūtę Justę 14. Žilytę Mariją

Į pagrindinę dailės klasę: 1. Kupšytę Justę 2. Lengviną Danielių 3. Mažeikaitę Rugilę 4. Vaičių Domantą

 

Direktorius Bernardas Anužis