Skip to content Skip to navigation

Vadovai

Pateikta: 2010-03-26 14:13 (atnaujinta: 2019-09-18 12:11)

Direktorius Bernardas Anužis

Bernardas AnužisBernardas Anužis mokyklai vadovauja nuo 1987 metų. Kretingos meno mokykloje mokytoju pradėjo dirbti 1976 metais. 1968-1973 metais mokėsi Kretingos septynmetėje vaikų muzikos mokykloje ir baigė akordeono programą. 1973-1977 mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, kurią baigęs įgijo vaikų muzikos mokyklų muzikos teorijos ir bendro fortepijono dėstytojo kvalifikaciją. 1981-1986 metais baigė valstybinę konservatoriją, kurią baigęs įgijo muzikos mokytojo-choro dirigento kvalifikaciją. 2000 metais  suteikta muzikos teorijos (solfedžio) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 2009 metais suteikta 1 vadybinė kvalifikacinė kategorija. 1990-1995 m. buvo išrinktas pirmuoju nepriklausomoje Lietuvoje Kretingos rajono tarybos pirmininku. Už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę 2000 metais apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

El. paštas: kmm@kmm.kretinga.lm.lt

Telefonas: (8 445) 79255, +370 699 80593


Pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė

Danutė Černienė mokykloje pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2003 metų. Kretingos meno mokykloje mokytoja pradėjo dirbti 1990 metais. 1973-1978 metais mokėsi Kretingos septynmetėje vaikų muzikos mokykloje ir baigė kanklių programą. 1978-1982 mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, kurią baigusi įgijo saviveiklinio liaudies instrumentų orkestro vadovo, muzikos mokytojo, kanklių dėstytojos kvalifikaciją. 1982-1986 metais baigė valstybinę konservatoriją, kurią baigusi įgijo kultūros - švietimo darbuotojo, saviveiklos liaudies instrumentų orkestro vadovo kvalifikaciją. 1998 metais suteikta kanklių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 2015 metais suteikta 2 vadybinė kategorija.

El. paštas: cernienedanute@gmail.com

Telefonas: (8 445) 79256, +370 682 32744