Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2010-02-26 06:13 (atnaujinta: 2021-09-08 15:03)

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

 

Eil.Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefonai,

el. paštas

1.

Andruškevičienė Violeta

Chorinio dainavimo

mokytoja ekspertė,

choro „Saulainė“ vadovė

-

2.

Bakšanskienė Lilija

Fortepijono vyresnioji mokytoja,

Chorinio dainavimo mokytoja ekspertė, vyr. koncertmeisterė,

jaunių choro „Smiltė“ vadovė

 

-

3.

Baltriukienė Eglė

Choreografijos mokytoja ekspertė, merginų šokių grupės

„Vėjūnės“ vadovė

 

4.

Beinorienė Rita Muzikos teorijos dalykų vyresnioji  mokytoja

-

 

5.

Bružas Alvydas

Pučiamųjų instrumentų

 mokytojas metodininkas,

pučiamųjų instrumentų orkestro

 „Vėjūnas“ vadovas

(8 615) 97788

6.

Černienė Danutė

Kanklių mokytoja metodininkė

8 (445) 79256,

(8 682) 32744

7.

Česnauskienė Birutė

Dailės mokytoja metodininkė

 

-

 

8.

Dubinskienė Alina

Smuiko vyresnioji mokytoja

-

9.

Galdikaitė Daiva

Dailės mokytoja metodininkė

(8 682) 15592

10.

Garbaliauskienė Silva

Akordeono mokytoja metodininkė, akordeonininkų orkestro vadovė

-

11.

Grikšienė Raimonda

Choreografijos vyr. mokytoja

 

12.

Intienė Irena Muzikos teorijos dalykų vyresnioji mokytoja

-

13.

Kniukštienė Laima Muzikos teorijos dalykų vyresnioji mokytoja

(8 685) 02059

14.

Krasnopiorov Večeslav Mušamųjų instrumentų mokytojas metodininkas

-

15.

Kučiauskienė Raimonda Fortepijono vyresnioji mokytoja  

16.

Kundrotaitė Olivija Fortepijono vyresnioji mokytoja, vyr. koncertmeisterė (8 646) 44338

17.

Kusienė Roma Akordeono vyresnioji mokytoja

(8 674) 82315

18.

Kutkevičienė Simona Choreografijos mokytoja metodininkė, vaikų šokių kolektyvo „Ratilėlis“ vadovė -

19.

Merkelis Donatas

Birbynės mokytojas metodininkas, tautinių instrumentų orkestro vadovas

(8 615) 13319

20.

Mockevičienė-Smilgytė Vigilija

Fortepijono mokytoja, koncertmeisterė

-

21.

Narkutė Nijolė Smuiko vyresnioji mokytoja  

22.

Nikartienė Lina

Dailės mokytoja metodininkė

(8 600) 21516

23.

Norkuvienė Jūratė

Chorinio dainavimo mokytoja, choro „Saulainė“ jaunučių choro vadovė

-

24.

Paulauskienė Asta

Koncertmeisterė metodininkė

 

 

25.

Pazdrazdienė Dainora

Fleitos vyresnioji mokytoja

-

26.

Pocienė Dalia

Smuiko mokytoja metodininkė, styginių instrumentų ansamblio vadovė

-

27.

Retkienė-Pukelytė Rita Fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė -

28.

Sabaliauskaitė Živilė

Dailės mokytoja metodininkė

-

29.

Skripkauskienė Kilnutė

Fortepijono mokytoja metodininkė

(8 601) 05925

30.

Stanienė Silvija

Fortepijono vyresnioji mokytoja

-

31.

Stanius Laimonas

Saksofono vyresnysis mokytojas

-

32.

Stirblys Visvaldas

Klarneto vyresnysis mokytojas

-

33.

Stonkuvienė Rima

Fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė

-

 

34.

Kubilienė-Šimkutė Sigita Akordeono mokytoja metodininkė

-

35.

Šlepavičius Ramūnas Akordeono vyresnysis mokytojas

-

 

36.

Šličius Valdas Vyresnysis koncertmeisteris

-

37.

Šulskienė Rūta

Dailės mokytoja metodininkė

(8 445) 78734

38.

Tiškus Kazys

Trimito mokytojas metodininkas

-

39.

Trušauskaitė Milda

Muzikos mokytoja ekspertė, jaunučių choro vadovė

-

40.

Turauskė Vaida

Fortepijono vyresnioji mokytoja, vyr. koncertmeisterė

-

41.

Vasiljeva Olga

Koncertmeisterė

-

42.

Vitkauskienė Vilija

Kanklių mokytoja metodininkė,
Tautinių instrumentų kanklių grupės vadovė

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil.Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefonai,

el. paštas

1.

Eugenija Lukošienė

Vyriausioji buhalterė

8 (445) 79256,(8 601) 44472

2.

Dalia Pikiotaitė

Ūkio dalies vedėjas

8 (445) 79257,(8 687) 19162

3.

Rima Piečiuvienė

Bibliotekininkė,  buhalterė   

8 (445) 79256

4.

Edita Duoblytė

Raštinės vedėja                         

8 (445) 79257

5.

Vytautas Jonutis Kompiuterių sistemų inžinierius  

5.

Pranas Kasperaitis

Instrumentų derintojas              

 

6.

Liucija Kasparavičienė

Rūbininkė           

8 (445) 79257

7.

Ieva Garjonienė

Budėtoja                   

8 (445) 79257

8.

Ingrida Stirblienė

Valytoja                       

 

9.

Reda Stonkienė

Valytoja                                                   

 

10.

Dalia Galilienė

Valytoja                                                    

 

11.

Antanas Garjonis

Kiemsargis                 

 

12.

Rolandas Ronkaitis

Pastatų techninės priežiūros darbininkas